Basisonderwijs  
Taalpilots
Taalpilots en Taalleesverbetertrajecten

Goed taal- en leesonderwijs vormt, samen met goed reken- en wiskundeonderwijs, de basis voor de kansen van kinderen in het onderwijs en in de samenleving. Daarom is het taal- en leesonderwijs een van de speerpunten van het kabinetsbeleid.

Taalnieuws

 Meer aandacht voor taal en rekenen
Scholen besteden steeds meer aandacht aan taal en rekenen, blijkt uit de voortgangsrapportage Implementatie referentiekader taal en rekenen 2012, dat het Ministerie van OCW 19 december naar de Tweede Kamer stuurde.

Tekening van Thé Tjong-Khing Ervaringen met Vos en Haas [PDF 54 Kb ]
Vos en Haas helpen bij het bestrijden van de 'zomerdip'. Bijna alle kinderen die met Vos en Haas hebben gewerkt, lezen na de vakantie beter of net zo goed, is de ervaring van leerkrachten.


Cover Eindrapportage opbrengstgericht werken in het  (v) so Integrale eindrapportage opbrengstgericht werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs [PDF 1843 Kb ] [PDF 1843 Kb ]
De ruim 100 scholen in het speciaal onderwijs (cluster 2, 3 en 4) die hebben deelngenomen aan een taal/lees- of rekenverbetertraject hebben de organisatie van het onderwijs verbeterd (werken met roosters, blokken van instructietijd, afstemming tussen leerjaren). De leerkrachten werken professioneler en bewuster.

Op opbrengsten gericht. Detail coverfoto Op opbrengsten gericht
Wat gaat goed en wat kan beter? Deze vragen stellen scholen zich die opbrengstgericht werken. De publicatie Op opbrengsten gericht. Resultaten subsidietrajecten PO-Raad 2008-2012 geeft een kort overzicht van de resultaten van de taal/lees- en rekenverbetertrajecten op scholen voor basisonderwijs, sbo, (v)so en pabo's, aangevuld met observaties en tips van de betrokken experts.
121009 Op opbrengsten gericht [PDF 1749 Kb ]

Taal en rekenen: toetsactiviteiten voor zml
Specifiek voor Zeer Moeilijk Lerende Leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar ontwikkelde Cito samen met cluster 3 scholen, toetsactiviteiten Taal en Rekenen. Door  taal- en rekenvaardigheden uit te lokken in praktische situaties, krijgen leraren inzicht in de vaardigheden van leerlingen.

Taaltrip wint alfabetiseringsprijs Doen
Het project Taaltrip is een van de vier winnaars van de Alfabetieringsprijs 2012. Tijdens een TaalTrip gaan basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 met hun klas naar een plek waar lastige woorden voorkomen, zoals een bank of vliegveld.


Hulp bij invoering referentieniveaus taal
Met vragen over de invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, kunt u terecht bij de PO-Raad, SLO en School aan Zet.

Foto: Ethel vna Deventer Ei van Columbus in Vlaardingen
Het project Ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling jonge kind Het ei van Columbus is ook in Vlaardingen van start gegaan!

Inspectiemonitor: sbo-scholen geven effectiever taal/lees- en rekenonderwijs [PDF 319 Kb ]
Het sbo-onderwijs is goed op weg met het verbeteren van het taal/lees- en rekenonderwijs. Dit blijkt uit de Monitor verbetertrajecten taal en rekenen speciaal basisonderwijs die de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd op verzoek van de PO-Raad.

(voor)lezen Voortgezet lezen met datamuur
Om kinderen vlot en vloeiend te leren lezen kun je ze het beste verdelen over drie 'lagen'. Dat vertellen Lucie Spreij van het Seminarium voor Orthopedagogie en Yvonne de Jager van de Bertha Muller School (cluster 2) op de conferentie opbrengstgericht werken in het sbo. Andere tips: laat kinderen zelf een boek kiezen, toets door tot frustratieniveau en voer duo- en tutorlezen in.

Foto van kind met stapel boeken Stimuleren van leesplezier

Kinderen die met plezier lezen maken meer leeskilometers en dat is goed voor hun algemene ontwikkeling en woordenschat. Motiveren dus! Kinderen te laten praten en schrijven over boeken helpt, zeggen Lieke van Velze en Jeanet Spijksma van Windesheim op de conferentie Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs.Ei van Columbus Ei van Columbus
Jonge kinderen en hun ouders breiden samen hun woordenschat in het Nederlands uit. Dat is het kernpunt van het project ‘Ouderparticipatie en Taalontwikkeling - Het ei van Columbus’. Zowel de leerkrachten, de kinderen als de ouders krijgen hierbij materiaal in handen om te werken aan woordenschat en taalontwikkeling.


Ontwikkelassessment Leraar PO
Nieuw! Geeft inzicht in uw kennis van effectief taal/lees- en rekenonderwijs en handreikingen voor verdere ontwikkeling, op vier onderdelen.

Ontwikkelassessment leraar PO

Kijk ook bij

M_www.taalenrekenen.nl Referentieniveaus taal en rekenen
Bekijk de definitieve referentieniveaus en de voorbeelden.


Kwaliteitskaarten

 `Bundel kwaliteitskaarten
In maart 2012 heeft Projectbureau Kwaliteit de kwaliteitskaarten die het meest worden gedownload, gedrukt en gebundeld. Deze bundel wordt niet herdrukt en kan dus niet besteld worden. Wel is de bundel gescand en in drie delen in pdf downloadbaar.

Meer kwaliteitskaarten

Leren van elkaar
      

De Weegschaal In de publicatie Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs laten leerkrachten, intern begeleiders, leerkrachten en leerlingen zien hoe zij werken aan betere leesresultaten.

H 4 Elimschool, Hellendoorn [PDF 2042 Kb ]

Nieuwsbulletin Taalbeleid
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het taal/leesonderwijs en abonneer u op het Nieuwsbulletin Taalbeleid.

Aanmelden Nieuwsbulletin Taalbeleid
Bekijk eerdere edities van Nieuwsbulletin Taalbeleid

Mail de redactie
Vragen of opmerkingen over de website kunt u mailen naar
Communicatie Taal/leesverbetertrajecten
© Projectbureau Kwaliteit | Disclaimer | Contact